Missie en visie

Missie
Kunstkabaal wil een bruisend, inspirerend en herkenbaar initiatief zijn waar deelnemers uit de regio Tilburg kunnen leren over en zich bekwamen in de beeldende kunst. Kunstkabaal wil zich daarbij committeren aan ontwikkelingen in de stad.

 

Visie
In de lessen/werkplaatsen/ateliers is beeldende kunst de leidraad. Het kijken naar kunst, het maken van kunst, het filosoferen over kunst en het presenteren van kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij willen de deelnemer inspireren en uitdagen met als uitgangspunt dat onderzoek en het experiment de essentie vormen van creativiteit. We verbinden inzicht en vaardigheden aan de individuele zoektocht van de deelnemer